hovedb
.

Satser og beløbsgrænser

Erhvervsmæssig kørselsgodtgørelse

2018

2019

Kørsel indtil 20.000 km

3,54

3,56

Kørsel ud over 20.000 km

1,94

1,98

Skattefri rejsegodtgørelse pr. dag

498

509

Reduktion for fri morgenmad 15%

75

76

Reduktion for fri frokost 30%

149

153

Reduktion for fri aftensmad 30%

149

153

Sats for 25%-godtgørelse for småfornødenheder

125

127

Logi

214

219

Loft over rejsefradrag

50.000

25.000

Bundgrænse for topskat

(efter AM-bidrag)

542.982

558.043

(før AM-bidrag)

498.900

513.400

Lønindkomst pr. måned før topskat

45.190

46.503

Personfradrag (fyldt 18 år)

46.000

46.200

Personfradrag (under 18 år)

34.500

35.300

Beskatning af aktieindkomst
28% for aktieindkomst indtil

52.900

54.000

42% for aktieindkomst ud over

52.900

54.000


Mail mrr@rugaardrevision.dk

Tlf.
  +45 25 85 48 21

CVR.nr. 29 03 36 09

RugaardRevision

Vestre Gade 6 F.

2605 Brøndbyøster